Evenementinformatie

Fiets mee met de Zeeuwse-fietsvierdaagse!

In 2018 werd de Zeeuwse Fietsvierdaagse voor de 30e keer verreden; totaal fietsten er 962 (aanmeldingen) mensen mee!
Per dag tussen de 700 en 750 deelnemers.

De reacties waren ook dit jaar weer erg positief. De deelnemers waren erg te spreken over de sfeer en de routes.

Het is ook mogelijk om 1 dag of enkele dagen mee te fietsen. Alle routes zijn gepijld en u krijgt bovendien een routebeschrijving mee voor
het geval dat u een pijl heeft gemist of wanneer u van de route af wilt wijken.

De route is geschikt voor alle soorten fietsen en tevens is de 25 kilometer route geschikt voor scootmobiels.

 

Start- en finishplaats:
U kunt alle dagen starten vanuit:

Omnium
Zwembadweg 1-5
Goes

Tel. 0113-233388

Startdatum
De toer wordt jaarlijks verreden in de laatste volle week van juli. In 2019 is dat van 23 t/m 26 juli.

Start- en finishtijd
Er kan gestart worden tussen 08.30 en 13.00 uur. De eindcontrole sluit om 17.00 uur.

Afstanden
De afstanden zijn 25, 40 en 60 kilometer.

Aansprakelijkheid
U neemt deel op eigen risico. De organisatie van de Zeeuwse Rijwiel en Toer Vierdaagse is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid.

Bij onverhoopte verhindering van deelname kan de organisatie niet verplicht worden de inschrijfgelden terug te betalen.
Natuurlijk zullen wij van onze kant alles in het werk stellen om problemen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te verhelpen.

Pech onderweg
U wordt geacht zelf materiaal bij u te hebben voor het verrichten van kleine reparaties, zoals het plakken van banden en dergelijke.
Voor pech waarbij hulp nodig is, hebben wij afspraken gemaakt met Profile Goes,
die zullen proberen om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen of anders
een vervangende fiets aan te bieden. Uiteraard zijn de kosten van onderdelen voor eigen rekening.

In voorkomende gevallen kunt u bellen naar 06-36563588, zodat wij de monteur zo snel mogelijk naar u toe kunnen sturen. Blijf op de route en geef ons uw plaats en nummer op routebeschrijving door.

Reglement Fietsvierdaagse Zeeland